הנהלה

יוסי מקורי, נשיא המכללה
נשיא
אלי כהן, מנכ"ל המכללה
מנכ"ל
פרופ' סנאית תמיר
סגנית נשיא לעניינים אקדמיים
מוטי כהן, משנה למנכ"ל
משנה למנכ"ל
מדי אטיאס, סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
פרופ' יעקב ויה, דיקן הפקולטה למדעים וטכנולוגיה
דיקן הפקולטה למדעים
דיקן הסטודנטים
סגנית נשיא לפיתוח משאבים
דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח