הנהלה

נשיא
מנכ"ל
סגנית נשיא לעניינים אקדמיים
משנה למנכ"ל
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש
דיקן הפקולטה למדעים
דיקן הסטודנטים
מנהלת היחידה לקשרי חוץ וגיוס משאבים
דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח