חבר נאמנים

חבר נאמנים

פרי-זן חנה - יו"ר חבר הנאמנים גלי יעקב להב גדי פרידמן ישראל
אולמרט ירמי  גלעדי גדעון לוי אבישי פלג יחזקאל 
אולסוונג סימון  גדעוני יוני  פרופ' לונטל אלי פרופ' צור יעקב
איתן רפי   גרץ רונן מירב  לוין עמוס צוקרמן לאה 
אלמליח דורית    דיניסמן אורית לב סרקרז משה  קלי מנחם
ארזי דידי     דיסנצ'ק עדו כהן אלי קליסמן רעיה
ארליך לאה  דרור שפיר הרב מלכה ניסים קמרי שמעון
פרופ' ארנון רות   דרור נירה פרופ' מר חיים אורי ד"ר קרישטל חיים
אשכולי אורי      דיין אריק  פרופ' מקורי יוסי פרופ' קדר בנימין 
אברהמס דפנה  פרופ' הנטמן שירה  מרקמן זאב פרופ' רבינוביץ איתמר
בומש חיים ולדמן אייל מורון עופר  רז אריק
בית הלחמי אהרון ולנסי אהרון נויבך אמנון  רחמים דיאנה
בן מובחר בנימין פרופ' ויה יעקב  פרופ' סלור חנות פרופ' רימרמן אריה
פרופ' בקר ניר זלץ גיורא  ד"ר סגל זלמן  רבין-יעקב רחל 
פרופ' בר-טל ישראל פרופ' חת אילן אלוף במיל' עמוס ירון  ד"ר שנער אמנון
בשן עודד חרמוני חזי  עמיר זהר עליזה  עו"ד שעשוע אליהו
באומן אילנה  טירה עודד  פרי שושיק ד"ר שריג רוני
פרופ' גולדווי מרטין יוסף שלום  פרופ' לבנון דן שרצקי איזי
ד"ר גולדשטיין אמיר פרופ' לבנון דן פרידור רנה שוחט (בייגה) אברהם