חבר נאמנים

חבר נאמנים

 

חבר הנאמנים

אברהמס דפנה גלי יעקב להב גדי פרידמן ישראל
אולמרט ירמי  גלעדי גדעון לוי אבישי צוקרמן לאה
אולסוונג סימון  גרץ-רונן מירב פרופ' לונטל אלי פרופ' צור יעקב
איתן רפי   דיין אריק לוין עמוס פרופ' קדר בנימין
אלמליח דורית    דיניסמן אורית מורון עופר קלי מנחם
ארזי דידי     דיסנצ'ק עדו כהן אלי קליסמן רעיה
ארליך לאה  דרור שפיר הרב מלכה ניסים קמרי שמעון
פרופ' ארנון רות   דרור נירה פרופ' מר חיים אורי ד"ר קרישטל חיים
אשכולי אורי      פרופ' הנטמן שירה פרופ' מקורי יוסי רבין-יעקב רחל
באומן אילנה פרופ' ויה יעקב מרקמן זאב פרופ' רבינוביץ איתמר
בומש חיים ולדמן אייל נויבך אמנון רז אריק
בית הלחמי אהרון ולנסי אהרון ד"ר סגל זלמן רחמים דיאנה
בן מובחר בנימין זלץ גיורא פרופ' סלור חנות פרופ' רימרמן אריה
פרופ' בקר ניר חרמוני חזי אלוף במיל' עמוס ירון שוחט (בייגה) אברהם
פרופ' בר-טל ישראל פרופ' חת אילן עמיר זהר עליזה ד"ר שנער אמנון
בשן עודד טירה עודד פלג יחזקאל עו"ד שעשוע אליהו
גדעוני יוני יוסף שלום פרי שושיק ד"ר שריג רוני
פרופ' גולדווי מרטין לב סרקרז משה פרי-זן חיה שרצקי איזי
ד"ר גולדשטיין אמיר פרופ' לבנון דן פרידור רנה