ביטחון
  • ביטחון

למידע נוסף מלא פרטיך:

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

ביטחון

ביטחון במכללת תל חי - יחידת הביטחון של המכללה האקדמית תל חי תיתן מענה אבטחה לאוכלוסייה הנמצאת בשטחי המכללה, לרכוש ולציוד המכללה.
היחידה אמונה על שמירת הביטחון, הסדר הציבורי בחיי שגרה ובחירום.
יחידת ביטחון תיתן שרות שמטרתו להגן מפני כל פעילות עוינת: טרור ,פלילית, אלימות, מעשי זדון, אובדן וחשיפת סודות ותאפשר למכללה למלא את ייעודה כמוסד אקדמי המקנה השכלה גבוהה.
הגנה על שמירת חיי אדם עומדת בראש סדר הקדימויות, כערך עליון.