מכרזים
  • מכרזים

למידע נוסף מלא פרטיך:

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

מכרזים

בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים. ניתן לצפות ברשימות הספקים המסווגות של המכללה ולהצטרף לרשימה זו באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים. 
 
 
אנשי קשר: 
יניב אלמליח, מנהל הרכש טל: 04-8181933 
מוטי כהן, משנה מנכ"ל טל: 04-8181779 פקס: 04-8181781