יום פתוח בתל אביב

יום פתוח תל חי בתל אביב 15.8.2017