יום פתוח בתל אביב

דודו ארז ביום הפתוח של תל חי בתל אביב