יום פתוח בתל חי

הביזנס חי בתל חי, יום פתוח וחי בתל חי 17.5.18