יום פתוח בתל חי

ההייטק חי בתל חי! יום פתוח וחי בתל חי 17.5.18