יום פתוח בתל חי

האגרוטק חי בתל חי, יום פתוח וחי בתל חי 17.5.18