תל חי בקהילה - הדלקת נרות של סטודנטים עם ניצולי שואה