מדעי המחשב סגל החוג

מדעי המחשב סגל החוג

ראש החוג:

פרופ' דני קוטלר

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור חבר:

פרופ' רן זיו, פרופ' יזהר לבנר, פרופ' דני קוטלר.

 

מרצה בכיר:

ד"ר תמר צמח, ד"ר מרדכי שלום, ד"ר איתי שרון, ד"ר עפר שיר.

 

מרצה:

ד"ר אלעזר בירנבוים, ד"ר רון סיוון, ד"ר יוסי קניזו.     

              

מורה בכיר:

מר אלכסנדר רואינסקי, ד"ר דוניטה כהן. 

 

מורים מן החוץ:

ד"ר ענת אהרוני, ד"ר דורון בן-צבי, ד"ר אורית סלע בן דוד, מר נמרוד פלג, ד"ר ניר בן דוד, ד"ר אורי גלובוס.