עבודה סוציאלית סגל החוג

עבודה סוציאלית סגל החוג

ראשת החוג:

ד"ר אילה כהן

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' חבר:

פרופ' אלי לונטל (שבתון בתשע"ח), פרופ' דורון לביא, פרופ' שירה הנטמן.

 

מרצה בכיר:

ד"ר אביגיל מור, ד"ר אילה כהן, ד"ר הדס דורון, ד"ר משה פרחי, ד"ר עפרה ולטר.

 

מרצה:

ד"ר אלכס זיבנברג , ד"ר דפנה גרוס מנוס (דרגה מוצעת), ד"ר ורד שנער גולן, ד"ר מאיה פלד-אברם, ד"ר ירון יגיל, ד"ר קרוליין גוטמן, ד"ר עומר לנס.

 

מורה בכיר:

גב' מרים בן עוז. 

 

מורה:

גב' שרון אגוזי.

 

מורה משנה:

גב' עדי שרעבי נוב, מר עופר זילברברג.

 

מדריך ד"ר:

ד"ר אביבה ויזמן זריהן. 

 

מורים מן החוץ:

פרופ' אביב וינשטיין, מר אמיתי מגד, פרופ' אמנון לזר, ד"ר אמנון מיכאל, פרופ' ארנון בראון, ד"ר גליה אנקורי, ד"ר הרי פריי, גב' יהל קורלנדר, עו"ד מיכל סגל,  גב' מיכל פרוחי, מר מיקל מינסקי, מר צח סלור, ד"ר סמיר זועבי, גב' רוני היינבך, גב' רונית סמדר דרור,  מר רפי בילר, ד"ר שלומית פחימה, גב' שפי כרמי הרדוף.

 

מתרגלים:

גב' אביטל תומר.

 

היחידה ללימודי שדה:

גב' אביטל בילר, גב' ענת גנץ, גב' מיכל פרוחי, גב' מי-טל גל.