פסיכולוגיה סגל החוג

פסיכולוגיה סגל החוג

 

ראשת החוג:

דר' מירב חן.

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:

פרופ' מולי להד, פרופ' שאול קמחי.

 

פרופסור חבר:

פרופ' יוחנן אשל.

 

מרצה בכיר:

דר' סיון רז, ד"ר יוחאי עתריה.

 

מרצה:

דר' יוסי גוטרמן, דר' מרינה גורושיט, דר' עומר הורוביץ.

 

מורה בכיר:

גב' שרון חי.

 

מרצים מן החוץ:

דר' אורה אביעזר, דר' אלי פיטקובסקי, ד"ר נעם קרש, ד"ר אילנה היירסטון, מר אוהד מרכוס, מר דימיטרי לייקין, גב' רויטל תמרי.

 

מתרגלים:

מר צביקה אופיר, גב' אלה דרור, גב' מזל קדוש, מר יואב שויצר.