Conferences

Subscribe to הזנה Conferences
עודכן: לפני 10 שעות 37 דקות

גשר על מים סוערים

ב', 03/07/2017 - 08:30
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)

כנס חדשנות בענף המזון - מתחילים בתל-חי

ג', 27/06/2017 - 09:00
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)

מחשבה חופשית - כנס ביכורי פולוסופיה

ה', 01/06/2017 - 12:30
המכללה האקדמית תל-חי

אור מלאכותי - הברכות והנזקים באדם, בחקלאות ובסביבה

ב', 15/05/2017 - 14:15
כיתה 2104 קמפוס לוואן (מזרח) המכללה האקדמית תל-חי

תכניות, רעיונות, הצעות להסדרת היחסים עם שכנינו

ד', 03/05/2017 - 15:15
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)

שימוש במי קולחין להשקיה, יתרונות ובעיות

ה', 27/04/2017 - 09:30
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)

כנס מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו

ד', 05/04/2017 - 09:00
בניין 2 קמפוס לוואן (מזרח)

מאורעות תל חי- יום ההגנה: היבטים חדשים

ה', 09/03/2017 - 14:00
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)