Conferences

Subscribe to הזנה Conferences
עודכן: לפני 4 שעות 35 דקות

מחשבה חופשית - כנס ביכורי פילוסופיה

ה', 24/05/2018 - 10:00
המכללה האקדמית תל-חי

יום עיון ותרבות: יפן כיום ויחסיה עם ישראל

ג', 22/05/2018 - 10:30
אודיטוריום זרנגין קמפוס לוואן (מזרח)

כנס המים ע"ש איתן גדליזון

ה', 03/05/2018 - 09:30
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)

כנס מיסוד של המרכז הרב תחומי לחקר השוואתי של דתות

ג', 01/05/2018 - 09:30
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)

כנס חדשנות בשירותי אנוש

ד', 25/04/2018 - 10:00
אודיטוריום זרנגין קמפוס לוואן (מזרח)

כנס ניכור הורי - הורות נגזלת

ד', 25/04/2018 - 09:30
אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)