אודות היחידה לשיוויון מגדרי | מכללת תל חי

אודות

אודות

המחקר בעולם מלמד שעומדים בפני קידום ושוויון של נשים באקדמיה מגוון חסמים. חלקם נובעים מהבניות חברתיות של תפקידי מגדר בחברה בכלל, חלקם מקורם בערכים ונורמות של הממסד האקדמי, וחלקם מקורם בהטיות תפיסתיות סמויות מהעין.

חסמים אלה, לא רק שמהווים מכשול בפני נשים אקדמיות להצליח ולפרוח במסלול האקדמי, הם מונעים מיצוי הפוטנציאל האנושי הגלום בידע ובכישרון של אותן נשים, ובכך מהווים הפסד של הון אנושי.

תחומי המחקר וההוראה במכללה הינם רב גוניים, וכוללים את מדעי החיים והמדעים המדויקים, את מדעי החברה והרוח, הכשרות מקצועיות ולימודי אמנות, כאשר בכול אחד מהתחומים מלמדות וחוקרות נשים. עם זאת, בעוד שיעור הנשים בדרגת מרצה שווה לשיעור הגברים, ככול שאנו עולות בדרגות האקדמיות ייצוג הנשים הולך וקטן. 

מתוך מחויבות למצוינות בהוראה ובמחקר, הוקמה במכללת תל חי היחידה לשוויון מגדרי בסיוע הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. פרופ' נורית כרמי שמשה כיועצת הראשונה לנשיא במסגרת תוכנית ות"ת.

מטרותינו הן יצירת התנאים להוגנות מגדרית במכללה וסביבת עבודה ולימוד שיצמצמו את הפערים בין גברים לנשים בסגל הבכיר ובדרגות הגבוהות, וכן מעקב ובדיקת התקדמותם של תהליכים אלו.   

אנו רואות בחברות הסגל בקמפוס את התשתית לידע חווייתי ולרעיונות, אלו מהווים בסיס ומתווים דרך בפיתוח תוכניות עבודה וחזון היחידה. דלתנו פתוחה לפניותיכן. 

החל משנת 2019 היחידה מונה ארבע חברות צוות: ד"ר אילנה היירסטון המשמשת גם כיועצת לנשיא, גב' טל גדות המרכזת את פעילות היחידה, פרופ׳ תמר הגר, וד"ר רות פרסר.

צוות היחידה: