אמנת שירות | המכללה האקדמית תל חי

אמנת שירות

אמנת שירות

המכללה האקדמית תל-חי משלבת רמה אקדמית גבוהה, תכניות לימודים מגוונות וחדשניות ואיכות הוראה, באווירה חמה ותומכת ובהקפדה על מתן טיפול אישי לסטודנט.

אנו, הנהלת המכללה ועובדיה, מציבים את הסטודנט במרכז ומתחייבים להעניק לו שירות איכותית, מקצועי ותומך על בסיס אישי.

כל זאת נעשה תוך התייחסות מכבדת והקפדה על שקיפות מרבית, בהתאם לרוח המכללה ולחזון המכללתי.

 

זמינות מידע ומהירות תגובה:

אנו מתחייבים להיענות לפניות הסטודנטים במהירות האפשרית, ולכל המאוחר תוך שני ימי עבודה.

לאפשר נגישות מרבית למידע עדכני שהמכללה מפרסמת, במגוון רחב של אמצעים וערוצי תקשורת.

 

אדיבות:

אנו מתחייבים להיות קשובים למקבלי השירות ולהבין את צרכיהם, כדי להתאים פתרון מיטבי ומדויק.

להקפיד על מתן יחס אישי, מתוך כבוד ואמון, לפעול ברגישות ובאכפתיות, תוך שמירה קפדנית על צנעת הפרט.

 

מענה מקצועי:

אנו מעמידים לרשות תלמידינו מערך מקצועי של נותני שירות מומחים, כל אחד בתחומו.

אנו שמים דגש גיוס איכותי של עובדים, על מערך שוטף של הדרכות מקצועיות ועל בקרה רציפה.

רמתם המקצועית של נותני השירות נבחנת באופן תדיר ומגובה במשובים קבועים, כדי להתמיד בהענקת שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

 

שיפור מתמיד:

אנו מחויבים לאיכות ומטפחים מצוינות במתן השירות תוך בחינה מתמדת של תהליכי העבודה המסייעים ליחידות נותנות השירות.

אנו מאמינים בהליך קבוע ורצוף של למידה ובהפקת לקחים תמידית.

אנו מאפשרים שיפור מתמשך של ביצועים ונקיטת יוזמות לתיקון הטעון שיפור.

משקיעים בשירות, מרגישים בהבדל!

סטודנטים ברחבת הקמפוס המזרחי