המשנה למנכ"ל מוטי כהן

מר מוטי כהן

מר מוטי כהן
משנה למנכ"ל