הנחיות למעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

הנחיות להגשת בקשה למעבר חוג:

סטודנט/ית יקר/ה,

להלן הנחיות להגשת בקשות למעבר חוג לסמסטר סתיו תשפ"א (שנה"ל הבאה, אוקטובר 2020) אנא קרא/י בעיון. את הבקשה יש להגיש באמצעות הקישור שבתחתית הדף.

אנו ממליצים להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד תום סמסטר ב' (כדי להימנע ממצב בו החוג נסגר להרשמה ולא תתאפשר הגשת בקשות).

בקשה למעבר לחוג לעבודה סוציאלית יש להגיש לא יאוחר מתאריך 30.6.20, בקשות שיגיעו לאחר מועד זה לא יידונו.

 

מידע כללי:

הדיון בבקשות למעבר חוג ייעשה בתום מועד תקופת בחינות מועדי א' של סמסטר ב'.
מעבר בין תכניות יתאפשר פעמיים בלבד במהלך התואר.
בקשה למעבר בין מוקדים/מקבצים/מסלולים יש להגיש במזכירות החוג.
מעבר בין תכניות מחייב השלמת כל החובות החסרים ועלול להאריך את משך תקופת הלימודים.
הטיפול בבקשה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 50 שקלים אשר ייגבו ישירות מאמצעי התשלום של הסטודנט למכללה, למעט ללומדים באפיקי מעבר (מקבץ חינוך ומקבץ כו"נ), מילוי הבקשה ושליחתה מהווים את הסכמת הסטודנט לגביית התשלום.
סטודנט המבקש לעבור חוג יידרש לעמוד בדרישות הקבלה הראשוניות או בהישגיו האקדמיים במכללה (נתון לבחירת החוג).
לחוג הזכות להזמין את המועמד לראיון קבלה או לכל הליך מיון אחר.
באחריות הסטודנט לבדוק שכל הקורסים הרלוונטיים לתוכנית החדשה שובצו במערכת השעות.
הכרות ופטורים מתכנית הלימודים הקודמת יידונו בוועדה החוגית להכרות ופטורים של התכנית החדשה.
במעבר תכנית בין סמסטרים, קורסים שנתיים אשר רשומים בתוכנית הלימודים של הסטודנט יחויבו בתשלום מלא.


בקשת מעבר לחוג לעבודה סוציאלית:

הגשת בקשה אפשרית על בסיס שנת לימודים מלאה על פי הקריטריונים הבאים:

לוח הזמנים להגשת הבקשה: עד לתאריך 30.6.20, בקשות שיגיעו לאחר מועד זה לא יידונו.
הדיון בבקשות יהיה בסיום פרסום ציוני מועדי א' בלבד (אין המתנה לציוני מועדי ב' או מועדים מיוחדים).
הממוצע הנדרש לקבלה ייקבע ע"פ ממוצע הפונים באותה השנה, כאשר הציון המינימאלי להגשת בקשה לא יפחת מ - 85 (ייתכן שיהיה גבוה יותר), על גיליון הציונים לכלול 30 נ"ז ומעלה. כל הפניות העומדות בקריטריונים יעלו לדיון בוועדת קבלה.
הקבלה לחוג הינה בכפוף למספר המקומות הפנויים בחוג.

בקשת מעבר לחוג לחינוך:

הגשת בקשה אפשרית בתום שנת לימודים מלאה, תוך עמידה בתנאים הבאים: גיליון ציונים הכולל 24 נ"ז ומעלה, בממוצע ציונים 80.

בנוסף, בקיום הסעיפים הבאים:
א. קורס מבוא לפסיכולוגיה בציון 80 והקורסים שיטות מחקר וסטטיסטיקה א' בציון 70.
ב. קבלה לחוג לחינוך עשויה להאריך את משך תקופת הלימודים (תלוי במוקד הנבחר).

בקשת מעבר לחוג לשירותי אנוש:

הגשת בקשה אפשרית רק בתום שנת לימודים מלאה, תוך עמידה בתנאים הבאים: גיליון ציונים הכולל 24 נ"ז ומעלה, בממוצע ציונים 80.

להגשת הבקשה, יש להיכנס לקישור*:

*לתשומת לבך, הטיפול בבקשה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 50 שקלים, אשר ייגבו ישירות מאמצעי התשלום שלך למכללה (למעט ללומדים באפיקי מעבר: מקבץ חינוך ומקבץ כלכלה וניהול), מילוי הבקשה ושליחתה מהווים את הסכמתך לגביית התשלום.

בקשת מעבר לחוג לעבודה סוציאלית - סגור. ניתן היה להגיש עד לתאריך 30.6.20.

להגשת בקשת מעבר בין חוגים

 

בהצלחה,

מדור רישום וקבלה