בקשת מעבר בין חוגים | המכללה האקדמית תל חי

בקשת מעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

 

תקופת השינויים להגשת בקשות למעבר בין חוגים לסמסטר סתיו תשפ"ג הסתיימה.

בקשות למעבר בין חוגים לסמסטר אביב תשפ"ג יש להגיש לקראת תום סמסטר א', בכפוף לחוגים הפתוחים להרשמה.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן הגשת הבקשה יפורסמו במהלך חודש ינואר.

מדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים.