גב' אהרון וקנין כנרת | המכללה האקדמית תל חי

גב' אהרון וקנין כנרת

גב' אהרון וקנין כנרת

כנרת אהרון וקנין

ראש מדור רישום

טלפון: 
04-8181604
דואר אלקטרוני: 
kineretah@telhai.ac.il