גב' אידלמן פורת נטלי | המכללה האקדמית תל חי

גב' אידלמן פורת נטלי

גב' אידלמן פורת נטלי

גב' אידלמן פורת נטלי

רכזת היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

טלפון: 
04-8181954
דואר אלקטרוני: 
nataliee@telhai.ac.il