גב' אלון אופירה | המכללה האקדמית תל חי

גב' אלון אופירה

גב' אלון אופירה

גב' אלון אופירה

רכזת המחלקה לקשרי חוץ וגיוס משאבים

טלפון: 
04-8181785
דואר אלקטרוני: 
ophiraa@telhai.ac.il