גב' בדר אמירה | המכללה האקדמית תל חי

גב' בדר אמירה

גב' בדר אמירה

גב' בדר אמירה

רכזת הכוון תעסוקתי לסטודנטים הערבים

טלפון: 
04-8181558
דואר אלקטרוני: 
amirabad@telhai.ac.il