גב' בן סימון מיכל | המכללה האקדמית תל חי

גב' בן סימון מיכל

גב' בן סימון מיכל

גב' בן סימון  מיכל

מנהלת חשבונות ראשית

טלפון: 
04-8181800
דואר אלקטרוני: 
michalb@telhai.ac.il