גב' ברקת ריקי | המכללה האקדמית תל חי

גב' ברקת ריקי

גב' ברקת ריקי

גב' ברקת ריקי

ר. מנהל ספרני/רכש

טלפון: 
04-8181935
דואר אלקטרוני: 
rikibar@telhai.ac.il