גב' גדעוני נטלי | המכללה האקדמית תל חי

גב' גדעוני נטלי

גב' גדעוני נטלי

גב' גדעוני נטלי

רכזת תארים מתקדמים, רכזת פיתוח פרופסיונלי. הקמפוס לחדשנות בחינוך ובהוראה

טלפון: 
04-8181288
דואר אלקטרוני: