גב' הרשקוביץ מירה | המכללה האקדמית תל חי

גב' הרשקוביץ מירה

גב' הרשקוביץ מירה

גב' הרשקוביץ מירה

מנהלת מרכז לפיתוח קריירה יזמות וארגון בוגרים

טלפון: 
04-8181548
דואר אלקטרוני: