גב' ז'רובל נטליה | המכללה האקדמית תל חי

גב' ז'רובל נטליה

גב' ז'רובל נטליה

גב' ז'רובל נטליה

רכזת מעבדה.

קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה

טלפון: 
04-8181237
דואר אלקטרוני: