גב' חן יוליה | המכללה האקדמית תל חי

גב' חן יוליה

גב' חן יוליה

גב' חן יוליה

מנהלת חשבונות - שכ"ל

טלפון: 
04-8181808
דואר אלקטרוני: