גב' טאקו אופירה | המכללה האקדמית תל חי

גב' טאקו אופירה

גב' טאקו אופירה

גב' טאקו אופירה

ראש תחום לוגיסטיקה ספרני

טלפון: 
04-8181934
דואר אלקטרוני: