גב' כהן אורטל | המכללה האקדמית תל חי

גב' כהן אורטל

גב' כהן אורטל

גב' כהן אורטל

רכזת תכנית הצוערים לשלטון המקומי

טלפון: 
04-8181681
דואר אלקטרוני: 
ortalc@telhai.ac.il