גב' כורידן פזית | המכללה האקדמית תל חי

גב' כורידן פזית

גב' כורידן פזית

גב' כורידן פזית

ראש מדור כנסים ואירועים

טלפון: 
04-8181711
דואר אלקטרוני: