גב' מארק איה | המכללה האקדמית תל חי

גב' מארק איה

גב' מארק איה

גב' מארק איה

רכזת קשרי אקדמיה קהילה

דואר אלקטרוני: 
ayamar@telhai.ac.il