גב' מימון הדסה | המכללה האקדמית תל חי

גב' מימון הדסה

גב' מימון הדסה

גב' מימון הדסה

רכזת סגל אקדמי 

טלפון: 
04-8181792
דואר אלקטרוני: 
hadasim@telhai.ac.il