גב' ספראי אלה | המכללה האקדמית תל חי

גב' ספראי אלה

גב' ספראי אלה

גב' ספראי אלה

ספקים

טלפון: 
04-8181803
דואר אלקטרוני: 
elas@telhai.ac.il