גב' קגן דינה | המכללה האקדמית תל חי

גב' קגן דינה

גב' קגן דינה

גב' קגן דינה

קשרי חוץ וגיוס משאבים

דואר אלקטרוני: 
dinak@telhai.ac.il