גב' קדוש אדווה | המכללה האקדמית תל חי

גב' קדוש אדווה

גב' קדוש אדווה

גב' קדוש אדווה

רכזת היחידה ללימודי שדה

טלפון: 
04-8181665
דואר אלקטרוני: 
advaka@telhai.ac.il