גב' קדוש אדווה | המכללה האקדמית תל חי

גב' קדוש אדווה

גב' קדוש אדווה

גב' קדוש אדווה

רכזת היחידה ללימודי שדה עו"ס

טלפון: 
04-8181665
דואר אלקטרוני: 
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
לימודי שדה