גב' קורן זימרן יפעת | המכללה האקדמית תל חי

גב' קורן זימרן יפעת

גב' קורן זימרן יפעת

גב' קורן זימרן יפעת

ראש מדור קשרי אקדמיה קהילה

טלפון: 
04-8181544
דואר אלקטרוני: