גב' רובינשטיין נוי | המכללה האקדמית תל חי

גב' רובינשטיין נוי

גב' רובינשטיין נוי

גב' רובינשטיין נוי

ראש מדור צמצום נשירה וקידום סטודנטים

טלפון: 
04-8181552
דואר אלקטרוני: