דבר ראשת החוג | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראשת החוג

דבר ראשת החוג

חזון החוג:

החוג לחינוך מזהה ומעצב מגמות בעתיד החינוך. היא תהווה חוד חנית של איכות, מובילות, יצירה והטמעה של פדגוגיות המחר.

עיצוב והכשרת מורים איכותית, מבוססת תיאוריה עכשוויות ופרקטיקום קליני. למען פיתוח מורה רחב אופקים בעל תודעה פרופסיונאלית משמעותית, אכפתי , סקרן, מיומן, עם אוריינטציה לחדשנות ומסוגלות עצמית להתפתחות מקצועית בהתאם לרוח הזמן.

החוג לחינוך בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה מתמקד בלימודי חינוך והוראה לתואר ראשון .B.Ed.

הלימודים מאופיינים במספר היבטים: קורסי חינוך חדשניים ומתקדמים ברוח הפדגוגיה הדינמית ו"תורת קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה", התנסות מעשית בהוראה, השתתפות בפרויקט ארצי "אקדמיה כיתה" והטמעת דגשי חדשנות פדגוגית – טכנולוגית בשדה החינוך.

ההכשרה מתבצעת מתוך שאיפה למצוינות, איכות אקדמית ויחס אישי חם לסטודנטים ולאנשי הסגל. היבטים אלו באים לידי ביטוי בתוכניות הלימוד שהפקולטה וחוגיה מציעים, ימי העיון ותהליכי ההכשרה להוראה מיטבית.

מטרת החוג:

עיצוב והכשרת מורים איכותית, מבוססת תיאוריה עכשוויות ופרקטיקום קליני. זאת למען פיתוח מורה רחב אופקים בעל תודעה פרופסיונאלית משמעותית, אכפתי , סקרן, מיומן, עם אוריינטציה לחדשנות ומסוגלות עצמית להתפתחות מקצועית בהתאם לרוח הזמן.

החוג מכשיר להוראה במסלולי הכשרת מורים בחינוך קדם- יסודי ובחינוך מיוחד.

הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים בחוג נחשפים למגוון מודלים חינוכיים: ממודלים קלאסיים למודלים מתהווים והם עושים שימוש במגוון מתודות הוראה והנחייה שילוב טכנולוגיה בהוראה, שיעורים חדשנים.

הם מעצבים מחדש של תפקיד המורה במאה ה- 21 בהלימה למיומנויות המחר תוך פיתוח כישורי מנהיגות ויזמות בחינוך תוך התנסות בהובלת תהליכים בשדה, הכרת תהליכי התפתחות ושונות בינאישית בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים-חברתיים והתנהגותיים תקינים ולא תקינים, פיתוח חשיבה ביקורתית, כישורי מחקר ומיומנויות להתערבות חינוכית, חשיפה לטכנולוגיות עכשוויות ושילוב בין פדגוגיות מתקדמות לטכנולוגיה לשם יצירת תמורות בתהליכי הוראה ולמידה ויישומן בסביבות חינוכיות מגוונות.

החוג מעודד סטודנטיות וסטודנטים לחקור ולהתנסות במחקר בקבוצות נושאים.

דר' יונית ניסים, ראשת החוג