דבר ראשת המסלול - חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראשת המסלול - חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל

דבר ראשת המסלול - חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל

ייחודה של הוראת לימודי ארץ ישראל הוא במפגש הערכי והבלתי אמצעי עם נופי הארץ, אתריה ומורשתה, תוך התמקצעות בחבלי ארץ שונים.

הלימודים בחוג נועדו לתת מענה להכרה ולעניין המתגברים בתחום זה במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה.
במהלך הלימודים יכירו הסטודנטים את תולדות ארץ ישראל ואת הממצא החומרי שלה, מבנה האוכלוסייה והתרבויות המגוונות שחיו במרחבה.

הלימודים עוסקים בהרחבה בהשפעות ההדדיות שבין התרבויות, העדות והמסורות של העמים שחיו באזור.
במסגרת הלימודים ניתן דגש להוראה ערכית וחדשנית של סוגיות העוסקות בקשר בין תרבות ומרחב.

ד"ר ענת קדרון, ראשת התכנית

*ד"ר ענת קדרון: מרצה בכירה בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה. בעלת ניסיון רב במערכת החינוך ובפיתוח תכניות לימודים ייחודיות.
מחקרה האקדמי מתמקד בתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל בעת החדשה ובשנים הראשונות של מדינת ישראל.