דבר ראשת המסלול - חינוך לגיל הרך | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראשת המסלול - חינוך לגיל הרך

דבר ראשת המסלול - חינוך לגיל הרך

תואר ראשון בחינוך לגיל הרך נותן לכם הזדמנות ייחודית להעניק לילדים בגיל הרך, בסיס משמעותי לכל החיים. התכנית לחינוך והוראה בגיל הרך מכשירה פרחי הוראה למקצוע גננת בגני ילדים ומבוססת על פילוסופיה חינוכית הומניסטית, פרוגרסיבית, קונסטרוקטיבית. 

אנו מאמינות שהילד הוא בעל ידע ותפקיד הגננת הוא לכוון, להדריך, לתווך את תהליכי התפתחות של הילד. תוכנית הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה מבוססת גישה הוליסטית המבינה שכל תחומי ההתפתחות: הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והמוטורי בגיל הרך הם שווי ערך ומהווים בסיס משותף אחד. 

התכנית מכשירה מחנכות ומחנכים בטווח הגילאים לידה עד 6, עם אפשרות להרחבת הסמכה להוראה בכיתות א'- ב'. לאור עדכון חוק חינוך חובה מגיל שלוש, מותאמים תכני הלימודים לגיל הרך. 
הלימודים מכשירים את המחנכות והמחנכים לגיל הרך לעבודה מערכתית, פדגוגית ואקולוגית בהתאמה לשלבי ההתפתחות של הילדים בגילאים הצעירים. הלימודים התיאורטיים משולבים בהתנסות מעשית במסגרות החינוך לגיל הרך לאורך כל שנות ההכשרה.

הפדגוגיה מבוססת על למידה משמעותית, כשהתכנים נלקחים מהחיים של הילדים ומקהילתם, תוך בדיאלוג ותווך בן הילדים והמבוגרים המפתחים את קהילת הגן. התכנית פועלת לפתח מחנכות ומחנכים לגיל הרך עם יכולת לעבודה מערכתית, שיודעים לבנות קשרים איכותיים עם הילדים, משפחותיהם, הקהילה שבה הגן נמצא וכל הגורמים המעורבים בתהליכי העבודה המקצועית בגן.

ד"ר אביבה דן
ראש המסלול לחינוך והוראה לגיל הרך

ד"ר דן בוגרת תכנית שוורץ של אוניברסיטת העברית הר הצופים. בעלת תואר Ph.d. מאוניברסיטת קלוג' ברומניה. חוקרת וכותבת בתחומים של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בגנים רגילים. מרצה בחוג להוראה לגיל הרך וחברת צוות מובילה בפרויקט "אקדמיה כיתה".