דבר ראשת התכנית לפסיכולוגיה חינוכית | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראשת התכנית

דבר ראשת התכנית

פסיכולוגיה חינוכית היא תחום מתפתח בארץ ובעולם. בעקבות תמורות העוברות על מערכת החינוך בארץ בשנים האחרונות עולה הביקוש לפסיכולוגים חינוכיים על ההיצע.
בעקבות הצורך הגובר נפתחה בתל חי תכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית והיא בעלת הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה. התכנית כוללת מסלול מחקרי (עם תזה) ומסלול נלמד (עם עבודת גמר).

היום יותר מבעבר, לפסיכולוגים החינוכיים מעורבות, השפעה ותרומה משמעותית לצביונן של המערכות החינוכיות, בנייתן ואיפיונן תוך ראיה עתידית של צורכי הפרט והמערכת.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות, שעברו את בחינת המתאם ורואים עצמם עוסקים בתחום באופן יישומי במסגרות חינוכיות, תוך דגש על עבודה עם ילדים, נוער וצוותים חינוכיים. כמו כן מיועדת התכנית למועמדים המעוניינים להמשיך לאופק מחקרי בתחום.

בשנה א' מחייבים לימודי התואר השני נוכחות של יום בשבוע בקמפוס תל-חי, חצי יום נוסף של לימודים בזום ,ויום נוסף לפרקטיקום במסגרות חינוכיות. בשנה ב' מחייבים הלימודים נוכחות של יום בשבוע בקמפוס תל חי וכן יומיים של פרקטיקום בשדה. 

תכנית הלימודים המלאה מחייבת צבירה של 52 נקודות זכות חובה.

למה תל-חי?

  • להיות מעשיים: הלימודים כוללים התנסות אישית במסגרות חינוכיות לצורך למידה מעשית וצבירת ניסיון.
  • ללמוד בשיטות מתקדמות: הלמידה כוללת השתתפות בסדנאות מעשיות, הדרכות אישיות וקבוצתיות.
  • להתקדם במחקר בתחום הפסיכולוגיה החינוכית.
  • להתחבר לשטח ולאקדמיה: חברי הסגל הם אנשי אקדמיה בכירים, מטפלים מומחים ואנשי שטח נלהבים הנמצאים בחזית המחקר והעשייה.

פרופ' מירב חן

ראשת התכנית לתואר מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית