דבר ראשת חוג - סוציולוגיה | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראשת חוג - סוציולוגיה

דבר ראשת חוג - סוציולוגיה

החוג לתואר BA בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית תל חי באישורה של המועצה להשכלה גבוהה.

החוג לא יפתח בשנת תשע"ז.

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הן תחומי ידע מרכזיים ומובילים במדעי החברה, העוסקים בחקר המבנה וההתנהגות החברתית-אנושית על היבטיה השונים. תכנית הלימודים בחוג מיועדת להקנות לכם, הסטודנטים/יות, היכרות עם שאלות היסוד ועם המושגים והמודלים הבסיסיים של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ועם הגישות המדעיות והכלים השונים הנהוגים כיום במחקר. מטרתה להכשירכם כבוגרים שיוכלו לנתח, להבין, לפרש, להעריך, לבקר ולהשפיע על המציאות ועל התהליכים החברתיים המגוונים במרחב הגלובלי, הארצי והמקומי בקרב קהילות, ארגונים ואנשים, בעזרת כלים תיאורטיים ומעשיים שתקבלו במסגרת לימודיכם.

החג יתמקד בנושאים "קהילות ושינוי חברתי" ו-"סוציולוגיה של ארגונים". תכנית הלימודים כוללת קורסי מבוא ויסוד בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קורסי היכרות עם תחומי המיקוד של קהילות וארגונים, קורסים העוסקים בסוגיות שבמרכז סדר היום הציבורי של החברה הישראלית, קורסי מיומנויות ועוד. הלימודים בחוג יקשרו וישוו תופעות חברתיות-תרבותיות מישראל למתרחש בשאר העולם. דגש מיוחד יושם על שילוב הידע התיאורטי בהתנסות ובידע מעשיים.

ייחודו של החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתל חי הוא בהתמקדות בסוגיות שעומדות בראש סדר היום ושרלוונטיות לכאן ועכשיו, כגון: אי שוויון, צדק חברתי, אחריות חברתית, שינויים בשוק העבודה, וכן ייחודו בשילוב בין התיאורטי לבין המעשי, בין האוניברסאלי לבין המקומי ובין המסורתי לבין החדשני.

הדגש שאנחנו נותנים לרמה אקדמית ומיומנות מחקרית גבוהות יסלול עבורכם כבוגרי החוג את הדרך להמשך לימודים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות בישראל ובחו"ל בתחומים השונים של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כולל סוציולוגיה ארגונית, קרימינולוגיה, תכנון ובינוי עירוני, לימודי תרבות, מחקרי סקר והערכה, חינוך, יחסים בינלאומיים, תקשורת ועוד. בנוסף תוכלו להשלים לתעודת הוראה בתחום מדעי החברה ואזרחות. כמו כן, ההתמקדות בתחומי ידע תיאורטיים ומעשיים תאפשר לכם כבוגרי החוג להשתלב בשוק העבודה כמובילים בארגוני חברה אזרחית ובמגזר השלישי ולהשפיע על המצב החברתי במקומות מגוריכם ובמדינת ישראל בכלל.

גרמשי, סוציולוג איטלקי בן ראשית המאה ה-20, כתב: "משבר הוא המצב שבו הישן מת והתנאים לחדש עוד לא נולדו". אתם מוזמנים להשתתף יחד עם מרצי ומרצות החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בדיון ובחשיבה על משברים חברתיים ועל יצירת תנאים חדשים לפתרונם.

 

דר' שרה ארנון

ראשת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה