דבר ראש החוג | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש החוג

דבר ראש החוג

החוג לחינוך במכללה האקדמית תל-חי הציב בחזונו כיעד מרכזי לעסוק בטיפוח מיומנות חקר, למידה ושיח בעניין מקומו של החינוך על גווניו הרבים בהשכלה הגבוהה.
לבדוק את השלכותיו של החינוך בחיי הפרט בתוך קהילה, בקרב תושבי הגליל ובקרב הנוער בישראל בכלל ובגליל בפרט.

החוג לחינוך מושך אליו צעירים רבים מרחבי הארץ שעניין החינוך בנפשם  ומוצאים בו אפשרויות  מגוונות ללמידה של מסורות חינוכיות ועימותן עם אתגרי ההווה.
התמודדות מתוך יצירתיות, רלוונטיות וסולידריות המקנים להם כלים לקידום מעורבותם והשתלבותם בחידוש החינוך בחברה הישראלית.

החוג לחינוך עוסק ומאפשר חינוך לערכים פוזיטיביים, חינוך לערכיות,  טיפוח הרוח, רוח האדם, כמצפן וכאמת-מידה.
הסטודנטים נחשפים להכרת מעמדו הרוחני-מושגי של ערך לפני שהם מאמצים לעצמם ערך זה או אחר מלווה בדיאלוג  עם אמונות, אידיאולוגיות, נרטיבים תוך פיתוח היכולת לפרשם, לבקר אותם, לשפוט אותם, לאמוד את משקלם, לבחור ולהכריע ביניהם.

החוג מציע ארבעה מוקדים עיקריים הכוללים  מיקוד בערכים המכוונים ליצירת אנשי חינוך, שעבורם חינוך הוא לא רק מקצוע אלא בעיקר משימה, מחנכים  יוזמים ובעלי פתיחות כלפי קהילות הטרוגניות מקומיות, המאפשרת לסטודנט בחירה מושכלת על פי נטייתו האישית והחינוכית.

החוג  מורכב מארבעה מוקדים ויחידת לימודי שדה.

  • חינוך מיוחד - התמקדות במצבים חריגים כפיגור, אוטיזם או פשיעה.
  • לקויות למידה - הקניית ידע במגוון רחב של לקויות כמו דיסלקציה או דיסקלקוליה.
  • שילוב אמנויות בחינוך - התמקדות בדרמה תרפיה, אמנות פלסטית או נרטולוגיה.
  • חינוך חברתי ומנהיגות - פיתוח רגישות להיבטים חברתיים, ויכולות להובלת מהלכים חינוכיים למיתון מתחים ולהגברת ההבנה. 

בנוסף, ישנו מסלול סיוע ושיקום - מקנה ידע תיאורטי ומעשי הנחוץ לסטודנטים לחינוך בכלל, ולמיועדים למקצועות הטיפול בפרט.

מרצי החוג לחינוך עוסקים באופן תדיר לקידום ולשיפור הוראת הידע והעלאת ההישגים המדידים ברכישתו. הצוות פועל להעמקת תחומי הידע הקשורים גם לרוח האדם בחינוך אשר נחלשו בשנים האחרונות במערכות החינוך השונות. איכות הלימודים בחוג לחינוך והביקוש ההולך וגדל לאנשי חינוך בהתמחויות המוצעות, מבטיחים יכולת השתלבות במגוון תפקידים בתחום החינוך, התרבות והחברה לבוגרי החוג.

החוג לחינוך מזמין אתכם להצטרף ללמידה התפתחות בתחום החינוך על גווניו ברוח  אחרת.

 

ד"ר  עפרה ולטר 

ראשת החוג לחינוך