דבר ראש החוג

דבר ראש החוג


הפסיכולוגיה היא ענף של מדעי החברה העוסק בחקר ההתנהגות האנושית על היבטיה השונים.
לימודי הפסיכולוגיה כוללים מגוון רחב של תחומים כגון למידה, חשיבה, התנהגות חברתית, מבחנים פסיכולוגים, אישיות האדם, התפתחות, פסיכו-פיזיולוגיה ופסיכו-פתולוגיה (הפרעות שונות והטיפול בהן).

התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים היכרות עם שאלות היסוד של הפסיכולוגיה, עם המושגים והמודלים הבסיסיים של ענפי הפסיכולוגיה השונים ועם הגישות המדעיות השונות הנהוגות כיום במחקר הפסיכולוגי. בתכנית הלימודים קיים דגש על למידה אקדמית-מחקרית במטרה להביא את הסטודנטים לרמה התואמת את המקובל בתכניות הלימוד בפסיכולוגיה בארץ, ובעולם, וכן ליכולת להתמודד בהצלחה עם בחינת הקבלה הארצית לתואר שני בפסיכולוגיה (בחינת מתאם). תכנית הלימודים בחוג , שמה דגש על רמה אקדמית גבוהה ומיומנות מחקר במטרה להכשיר את הסטודנטים/יות להתפתחות אישית והמשך לימודים לתארים מתקדמים בתחום. הסטודנטים מתנסים במחקרי מעבדה ושדה כעוזרי מחקר ונחקרים ובכך מעמיקים את הבנתם גם בתחומים אלו.

בוגרי התוכנית יכולים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים, להשתלב בשוק העבודה כעוזרי מחקר, מדריכים במוסדות חינוך ומוסדות בריאות הנפש, מנהלי כוח אדם בארגונים, מורים למדעי החברה ופסיכולוגיה בבתי ספר תיכוניים, או להמשיך את לימודיהם בתוכניות לימודי תעודה לתחומים טיפוליים כמו זואו-תרפיה, דרמה-תרפיה וכו'.

בשנה זו לראשונה פתחנו בחוג תכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית. (פרטים ניתן לראות באתר התכנית).

דר' מירב חן

ראשת החוג לפסיכולוגיה