דבר ראש המסלול - חינוך והוראת יהדות | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש המסלול - חינוך והוראת יהדות

דבר ראש המסלול - חינוך והוראת יהדות

עבור רבים החיים במדינת ישראל הם הבסיס לזהותם היהודית. החיים במדינה מפגישים אותנו עם התרבות היהודית, עם מנהגים, חגים, רעיונות ופרקטיקה דתית. אלא שזהות זו היא בסיסית ויש להעמיק אותה ולבסס אותה. ללימודי מקצועות היהדות במערכת החינוך תפקיד חשוב בהעמקת השורשים והיסודות של הזהות היהודית.

היצירה המרכזית הנלמדת במערכת החינוך היא התנ"ך. לימוד התנ"ך תורם רבות להכרת השורשים של העם ושל חיבורו לארץ. ספרי התנ"ך חושפים בפנינו את עולם הרעיונות והמצוות של אבות אבותינו לפני אלפי שנים. התנ"ך הוא הבסיס לקיומו וליעודו של העם היהודי.

לצד לימוד התנ"ך יש להכיר את ספרות חז"ל. ספרות זו מייצגת שלב משמעותי בעיצוב היהדות שבלעדיו קשה להבין את הפערים בין העולם המקראי ליהדות ההלכתית המוכרת לנו כיום. בנוסף, עולם הרעיונות של ספרות חז"ל הוא נדבך משמעותי בתרבות היהודית.

בנוסף לשני תחומים אלה גם לימוד מחשבת ישראל חשוב להעמקת הזהות היהודית. לימוד זה מפגיש אותנו עם עולם הרעיונות שהתפתח לאורך הדורות מתקופת המקרא ועד לימינו. ההתפתחות הזו היתה מתוך דיאלוג כפול. מחד דיאלוג אם הדורות הקודמים ומאידך דיאלוג עם הסביבה שמחוץ ליהדות. כדי להבין את עולם הרעיונות של העידן הנוכחי יש להכיר את השלבים שקדמו לו.

שלושת התחומים האלה נלמדים במסגרת התכנית ללימודי יהדות בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה. הסטודנטים הלומדים בתכנית רוכשים את הידע שמסייע להם להעמיק ולבסס את זהותם היהודית. את הידע הזה הם מעבירים הלאה לתלמידיהם במערכת החינוך. אנחנו מאמינים כי העמקת הזהות היהודית מובילה למחויבות ואכפתיות כלפי העם והמדינה. המחויבות הזו מובילה ללקיחת אחריות שתהפוך את החברה בה אנו חיים לחברה טובה יותר.
 
ד"ר גלעד ששון
ראש התכנית להוראת היהדות