דבר ראש התכנית - מוסמך בעיצוב ופיתוח למידה והוראה | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש התכנית - מוסמך בעיצוב ופיתוח למידה והוראה

דבר ראש התכנית - מוסמך בעיצוב ופיתוח למידה והוראה

בשנה"ל תשפ"א קיבלה המכללה האקדמית תל-חי את אישור המועצה להשכלה גבוהה לפתיחת תכנית לתואר שני בעיצוב ופיתוח למידה והוראה. 
בעשור האחרון אנו עדים למצב מעניין בעולם החינוכי והאקדמי בו נוף סביבת הלמידה וההוראה מבקש להשתנות. השינויים הטכנולוגיים שחלו במאה האחרונה השפיעו ללא היכר על חיינו אך בו בזמן, המקצוע בעזרתו אנו מחנכים את תלמידינו הוא אחד המקצועות האחרונים שממאן לעבור את השינויים הדרמטיים שחלו במקצועות רבים אחרים.

לימודי התואר השני בעיצוב ופיתוח הוראה ולמידה יכללו לימודים במגוון תחומים הנאספים למטרה אחת משותפת - יצירת שינויים נקודתיים במערכת החינוך החל מרמת התלמיד וכלה ברמת תכניות הלימודים. 
הלימודים בתוכנית יתבססו על חיבור בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, החל מרמת העיצוב וכלה ברמת הניורופדגוגיה.

בוגר התכנית המוצעת יהיה מסוגל להוביל חשיבה יצירתית וחדשנית, לנתח סביבות למידה ולעצב אותן מחדש כך שמיומנויות המאה ה-21 יבואו לכלל ביטוי: שימוש בטכנולוגיה ובכלי הוראה ולמידה ממוחשבים, התפתחות בסביבה ובתקופה של חוסר וודאות, למידה בכל עת ובכל מקום, חשיבה ביקורתית, הערכה מתמדת, פתרון בעיות, הובלת פרויקטים ועוד.

 
בהצלחה,
ד"ר מיטל שבת סימון
ראש התוכנית.