דבר ראש התכנית לניהול וכלכלה פרופ' ניר בקר

דבר ראש התכנית

דבר ראש התכנית

לאחר שנים רבות של הכשרת בוגרים בכלכלה וניהול, אישרה המועצה להשכלה גבוהה לימודי תואר שני (M.A) בניהול וכלכלה. התואר הוא תואר משותף למכללת תל-חי ולמכללת גליל מערבי. עובדה זאת אפשרה לנו להציב שדרת מרצים רחבה של סגל איכותי שמתאים להוראה ברמת התכנית.

דומה שאין צורך לציין את המחסור הקריטי הקיים באזור הגליל המערבי והמזרחי, בכוח אדם ניהולי איכותי ובמומחים כלכליים אשר יכולים לסייע לפיתוח האזורי, למחקר כלכלי, לניהול בהקשריו השונים, למימון מתקדם ועוד. קשה גם להצביע על מוסד מצפון לחיפה אשר מאפשר ללמוד לתואר שני בתחום. 

אני שמח אפוא להציג בפניכם את התכנית וייחודה בתחום. היא תכנית מובנית אשר משלבת בין תחומי הניהול והכלכלה כך שגם רוב הקורסים בכלכלה הם בעלי דגש יישומי – ניהולי. בין הקורסים בתכנית ניתן למנות מיקרו ומאקרו למנהלים, ניהול משאבי אנוש, יישומים אקונומטריים בכלכלה וניהול, יישומים עיסקיים בתורת המשחקים, ניתוח כלכלי של תכניות ופרויקטים ציבוריים, נושאים מתקדמים בכלכלת ישראל ועוד.

פרופ' ניר בקר,

ראש התכנית