דבר ראש התכנית למדעי המים | המכללה האקדמית תל חי

דבר ראש התכנית

דבר ראש התכנית

תואר שני במדעי המים במכללה האקדמית תל חי

מים הם משאב בסיסי שבלעדיו אין חיים. מדינות עשירות ועניות כאחת מתחבטות כיום בבעיות הספקת מים באיכות טובה לאוכלוסייה המצויה בגידול תמידי. החברה המודרנית מאופיינת בצריכת מים בכמויות שהן מעבר לכושר ההספקה הטבעי ובממשק חקלאי הגורם לירידה באיכות המים והקרקע באגני ההיקוות ובמאגרי מי תהום. לכן, החברה המודרנית מכירה היום בצורך הדחוף לשימוש מושכל יותר במשאבי המים ובתיקון ומזעור הנזקים שנגרמו למערכות מים טבעיות כנחלים, מי תהום, מקווי מים, בתי גידול לחים ואחרים.

המכללה האקדמית תל חי מציעה תכנית מים שמיועדת להכשיר את בוגריה לטיפול בשפכים תעשייתיים, חקלאיים וביתיים מחד או להתמקצע באפיון וכימות תהליכים הידרו-ביו-גיאוכימים באגני היקוות, אקוות, בתי גידול לחים ואחרים מאידך.

בוגרי התכנית יוכלו להיקלט בתעשיית המים או לחילופין להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי ולפתח הכשרה מקצועית של מדענים בתחום מים-קרקע-סביבה.

בברכה,

פרופ' איגי ליטאור

ראש התכנית לתואר שני (MS.c) במדעי המים

המכללה האקדמית תל חי